Nov - 30 - 2016

gadżety reklamowe koszalin

Pieczątki są komponowane z reguły po to, aby przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną aktywnością służbową. Największą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów i rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy i dane adresowe. Często umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do poważnej korespondencji biurowej zawierają w większości wypadków nazwę i adres siedziby firmy, w wielu przypadkach również NIP i REGON. Tu z pewnością stemple słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, z reguły, wszelkie informacje o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno jednakże uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.