Jul - 17 - 2016

Pieczątki są tworzone

Pieczątki są kreowane w większości wypadków po to, żeby emitować ważne wiadomości powiązane z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie znamionowania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji czy adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają w większości wypadków nazwę i adres siedziby firmy, często również NIP oraz REGON. Tutaj pieczątki są używane tylko przez osoby mające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi firmami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, na ogół, wszelkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Usługi księgowe
Gospodarka
Biznes
Usługi księgowe

Comments are closed.