Oct - 24 - 2015

Poradnia medycyny pracy

Przez pojęcie asekuracji rozumiemy fizyczną zaporę przeznaczoną celowo do zapewnienia asekuracji. W zależności od budowy, obrona jest zwana obudową, pokrywą, ekranem, drzwiami, osłona całkowitą itd. W zależności od pełnionych funkcji osłona może być: stała oraz ruchoma. Stała jest scalona z punktem zainstalowania na stałe lub za pomocą detalów mocujących, śrub, nakrętek itd ., tak, że usuniecie czy też otwarcie jej bez użycia narzędzi jest niemożliwe. Znacznie więcej na ten temat na domenie internetowej sprzęt p.poż. Do takich osłon zaliczamy: obudowę, osłonę umożliwiającą dostęp do dyscypliny pogrożenia ze wszystkich stron; osłona odległościowa to naturalnie dzięki swoim wymiarom hamuje bądź ogranicza dostęp do strefy zagrożenia np. ogrodzenia. Osłona ruchoma, która ma prawo być otwierana bez zastosowania przyrządów. Do takich osłon zaliczamy: osłonę z napędem mechanicznym, poruszana za pomocą energii z innego źródła niż praca człowieka lub też siła ciężkości; osłonę zamykającą się samoczynnie, wzruszana za wsparciem elementu machiny, obrabianego przedmiotu, wracająca po pewnym czasie samoczynnie do położenia zamknięcia.

Comments are closed.