May - 14 - 2015

Projekty inwestycyjne Lublin

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość sporo. Między innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na atut jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

Comments are closed.