Oct - 24 - 2015

Separacja metali

Przemysł mechaniczny zaistniał na bazie przemysłu wydobywczego oraz energetycznego oraz sprzyja do fabrykacji obrabiarek, motorów, machin agrarnych, górniczych itp. Materiałów i półproduktów dostarcza mu przemysł metalurgiczny oraz chemiczny. Przemysł maszynowy przynależy do wspólnoty przemysłu elektromaszynowego i jest jednym w największym stopniu energochłonnych branż tej dziedziny. W Polsce istniały kiedyś prężne środowiska tego przemysłu na Górnym Śląsku. Przemysł stosuje także separacja metali. Wszyscy chyba znamy zakłady traktorów rolniczych Ursus czy manufakturę samochodów ciężarowych ze Starachowic. Ten typ przemysłu dostarcza maszyn pozostałym gałęziom przemysłu ciężkiego przez co nabiera wielkiego znaczenia w gospodarce. To smutne większa część warsztatów wytwarzających tego rodzaju maszyny w Polsce nie wytrzymała rywalizacji z lepszymi technicznie machinami produkowanymi w państwach Europy Zachodniej. Tak samo jak oraz inne gałęzie przemysłu, przemysł maszynowy w Polsce został zminimalizowany do kilku warsztatów, które zdołały dostosować się do innowacyjnych warunków ekonomicznych.

Comments are closed.