Oct - 24 - 2015

Separacja metalu

Branża tego przemysłu zajmuje się wyrobem pomiędzy innymi kabli i transformatorów, tranzystorów i tyrystorów kolosalnej mocy. Kable stosowane są do przesyłu energii elektrycznej na kolosalne odległości. Czynnikiem nadzorującym kablu jest miedziany czy też aluminiowy drut o zróżnicowanej średnicy. Wybór przekroju bocznego i ilość żył w drucie zależą od miejsca ułożenia i natężenia prądu przesyłowego. Nie izolowane druty stanowią linie napowietrzne, natomiast kable energetyczne izolowane układa się w ziemi. Transformator jest sprzętem elektrycznym sprzyjającym do zmiany parametrów prądu źródłowego. Przydają się też separacja metalu. W tym celu tworzy się dwa uzwojenia drutu na rdzeniu transformatora: pierwotne oraz wtórne. Prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym o tej samej częstości, niemniej jednak innym naciągnięciu. W stacjach transformatorowych przystosowuje się parametry prądu do wymagań domowych sieci energetycznych. Jest to potrzebne bo prąd wytwarzany w elektrowniach ma zdecydowanie wyższe napięcie niż to występujące w gniazdkach elektrycznych w domach.

Comments are closed.