Apr - 5 - 2016

Zdjęcia z drona

Jedną z największych sztuk jest film. Co więcej, jest to ogromnie atrakcyjna oraz powszechna sztuka. Zna ją każdy. Występuje wszędzie, nawet jako filmy z drona. Nietrudno się na nią natknąć. Jest niemniej jednak niezbyt. Ocenić można, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Zwie się ją X Muzą. Na kształt filmu ma wpływ wiele składników. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie istnieje wielość rodzajów, rodzajów, tematyk oraz perspektyw, jak filmy z powietrza lub filmy z lotu ptaka. Film jest więc polem dla różnorakich technologii filmowych. Rozmaite obrazy komplikują analizy oraz funkcjonowanie tego zbioru. Mimo zwięzłego żywota film znamionuje się bardzo bogatą historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły także na ciekawy okres w kulturze. Rozkwit oraz rozwój fotografii wpływały na X Muzę oraz towarzyszyły jej. Przełom XIX i XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Następowały tarcia przeróżnych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie ciekawa sytuacja kulturowa. Grunt nowoczesności gwarantowała liczne rewolucje.

Comments are closed.